Utvecklingsstöd i matematik

Myndigheten för skolutveckling erbjuder möjligheten att söka pengar till matematikprojekt i grundskolan för att stimulera både hög- och lågpresterande elever. Dessutom inbjuds gymnasieskolor att söka medel för samverkan med högskola/universitet. Syftet är att underlätta och stimulera eleverna i deras fortsatta studier i matematik.

Läs mer om stöd till matematikprojekt i grundskolan ...

Läs mer om stöd till samverkansprojekt mellan gymnasieskolan och högskolan ...