Sonja Kovalevsky-priset 2006

Under förra läsåret skrev gymnasisten Ylva Dahl ett projektarbete om Fibonacci, eller Leonardo från Pisa som han egentligen heter, och den talföljd som han har namngett. Ylva Dahl ville förklara talföljden och visa att Fibonaccis matematiska arbete från medeltiden har betydelse för matematiker än idag. Projektarbetet ledde till en presentation på utställningen Unga forskare, vilket i sin tur gav ett resestipendium till Expo Science Europe i Tarragona i Spanien. Nu har Ylva Dahl fått Sonja Kovalevsky-priset som delas ut för att uppmuntra kvinnor att ägna sig åt matematik (GP, 061025).

Ylva Dahls projekt ...

Läs om Sonja Kovalevskypriset ...

Sonja Kovalevskydagarna 17-18 november 2006 ...

Läs mer om Fibonaccitalen ...