Stora skillnader mellan gymnasieskolorna i Malmö

 

Trots en aktiv styrning från kommunen och riktade resurser är skillnaderna stora mellan gymnasieskolorna i Malmö kommun. Skolverket konstaterar att både kunskapsresultaten och arbetsmiljön i skolan måste förbättras.

Ett av de områden som särskilt uppmärksammas är skillnaderna i provbetyg och kursbetyg i matematik. I en gymnasieskola erhöll 79,5 procent av eleverna resultat som motsvarar betyget IG på det nationella provet 2004 i matematik A medan 25, 6 procent av eleverna fick  IG som kursbetyg.

I en annan  gymnasieskola inom naturvetenskapsprogrammet fick 25 procent av eleverna betyget  Mycket Väl Godkänd (MVG) på det nationella provet i matematik A-kurs  medan 47 procent fick kursbetyget MVG.

Läs pressmeddelandet och inspektionsrapporten ...