Bengt Stenlund besöker NCM

Förre rektorn vid Åbo akademi, professor emeritus Bengt Stenlund besöker NCM den 23 oktober.

Syftet med besöket är att utifrån våra erfarenheter diskutera de planer som finns vid Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland att utveckla ett svenskspråkigt resurscenter för att stimulera intresset för matematisk-naturvetenskapliga ämnen i skolan.

Besök Svenska tekniska vetenskapsakademiens webbplats ...