Göran Emanuelsson, hedersdoktor

På lördag, 21 oktober, utses universitetslektor Göran Emanuelsson till hedersdoktor vid Göteborgs universitet.

Göran Emanuelsson är unik i svensk skolutveckling och en matematikdidaktiker i ordets bästa bemärkelse. Han har med initiativkraft, kreativitet, uthållighet, skicklighet, omtanke och omdöme gjort utomordentliga insatser för utveckling av matematikutbildningen och lärarutbildningen i matematik i vårt land. Hans insatser har också stimulerat utvecklingen internationellt, särskilt i våra nordiska grannländer.

Göran anställdes vid Göteborgs universitet 1962, som assistent på institutionen för matematik. Efter lärarutbildning och arbete som gymnasielärare började han 1968 vid Lärarhögskolan i Göteborg som metodiklektor i matematik. Som författare i den framgångsrika bokserien Nyman/Emanuelsson har han utvecklat många elevers matematikkunnande.

1974 tog Göran initiativ till tidskriften Nämnaren och har under dryga 30 år varit redaktör och ansvarig utgivare. Nämnaren är Nordens största tidskrift för matematiklärare med fler än 6000 prenumeranter. Sedan 1999 har han varit verksam vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet. Centrumet har sin bas i Nämnarens redaktionsgrupp.

Under sitt yrkesliv har Göran Emanuelsson mött och inspirerat elever, lärare, skolledare, föräldrar, lärarutbildare, forskare och politiker. Många har personliga minnen och erfarenheter av Görans entusiasm och kunnande, som han alltid lika villigt delar med sig av.

Läs promotionsskriften ...