Dags att nominera Sveriges främsta matematiklärare

Nu är det hög tid att nominera kandidater till Ingvar Lindqvist-prisen 2007, Kungl. Vetenskapsakademiens stora pris till inspirerande lärare inom naturvetenskap och matematik. Nomineringarna ska vara postade senast 3 november.

Läs mer på KVA:s webbplats ...