Uppslag om matematik i funktion

The American Mathematical Society har utvecklat en serie av uppslag och exempel på matematik i användning och tillämpning. Motivet är att få elever och lärare att bättre förstå och uppskatta den viktiga roll som matematiken spelar i vetenskap och teknik, natur och kultur - att öka medvetenheten om matematikens betydelse. Några exempel finns översatta till flera språk.

Läs mer och ta del av de många uppslagen ...