Staten gör för lite för att lärare ska ha rätt utbildning

 

Riksrevisionsverket skriver i ett pressmeddelande:
Riksrevisionen har granskat statens insatser för att lärarna ska ha rätt utbildning. Var tredje lärare i svenska, engelska och matematik på grundskolans senare år saknar lärarexamen inriktad mot dessa ämnen. Många lärare i grundskolan och gymnasiet har ingen lärarexamen alls. Riksrevisionens granskning visar att regeringen – som har ett övergripande ansvar för skolans kvalitet och likvärdighet – tillsammans med Skolverket, Högskoleverket och högskolan inte gjort tillräckligt för att lärarna ska ha rätt utbildning.

Läs pressmeddelandet i sin helhet (pdf).

Läs rapporten (pdf).