Bättre resultat med slopad timplan?

Sveriges kommuner och landsting (SKL) upprepar i rapporten "Aktuellt om skola och barnomsorg" sitt förslag att slopa grundskolans timplan.

- Inlärning är högst individuell. Genom att ta bort den nationella timplanen kan de elever som behöver mer undervisning i ett ämne få möjlighet till det. Timplanen innebär en stark begränsning av skolans och lärarens möjligheter, säger Britta Rundström på SKL.

Läs mer och ladda ner rapporten ...

Timplanedelegationens rapport Utan timplan - för målinriktat lärande ...

Timplanedelegationens rapport Utan timplan - forskning och utvärdering ...

Nuvarande bestämmelser om timplan och lärotider finns i Skollagen, Bilaga 3
och i Grundskoleförordningen, särskilt i kap, 2, 4 och 5.