Australien: Okvalificerade lärare i matematik

Det är inte bara i Sverige som lärare tvingas undervisa i matematik utan den utbildning som motsvarar ansvaret. En nyligen publicerad rapport i Australien säger att

Mathematics is a subject in crisis, with high school maths teachers increasingly underqualified, unhappy and in short supply ... the 38 science deans have stressed "the urgent need to prepare more people for mathematics teaching in schools".

Läs mer i artikel i The Australian ...

Läs hela rapporten The Preparation of Mathematics Teacher in Australia (pdf)  ...