Gymnasiereformen avblåst

Skolminister Jan Björklund skriver i en debattartikel i DN idag:

Inte försvarbart att genomföra förra regeringens beslut. Att genomföra den beslutade gymnasiereformen skulle vända upp och ner på delar av gymnasiet. Det vore olyckligt för både elever och lärare att ändra på betygssystemet nu för att sedan riva upp det. Delar av Gy-07 som regeringen bedömer som önskvärda återkommer i stället i den större gymnasiereform som planeras. Senare under hösten tillsätts en utredare som får i uppgift att förbereda en ny reform utifrån alliansens riktlinjer. Vår avsikt är att totalreformera hela gymnasiet.

Läs artikeln ...