Medel till nätverk för ny utbildnings- och examensstruktur

34 nybildade nätverk har fått medel från NSHU för att underlätta arbetet med att införa en ny utbildnings- och examensstruktur (Bolognaprocessen). 

Ett lärosäte är ansvarigt för samordningen. Nätverken ska arbeta inkluderande; alla lärosäten som har utbildning inom området upp till kandidatnivå ska inbjudas att delta. Bland de nätverk som fått medel kan nämnas Ingenjörsutbildning (Chalmers och KTH), Lärarutbildning (Karlstad), Pedagogik (Göteborgs universitet), Ämnesdidaktik (Göteborgs universitet) och Naturvetenskap (Göteborgs universitet) - dock inget för matematik.

Mer info på NSHU:s webbplats ...

Brittiskt nätverk för matematik ...