Nya regeringen: Kunskap i centrum

Sveriges nya skol- och utbildningspolitik kommer att få ett annat fokus än tidigare. Mer krav ska ställas på eleverna och mer kunskap ska förmedlas i de svenska skolorna efter att folkpartiet tagit över utbildningspolitiken. 

Kunskap ska stå i centrum. Alla barn ska nå de grundläggande målen i ALLA ämnen inte bara kärnämnena svenska, matematik och engelska. En matematik och NO-satsning kommer att genomföras i både grund och gymnasieskolan. Yngre barn ska få ökat stöd så de lär sig läsa och räkna de första skolåren. En ny speciallärarutbildning ska startas så elever med särskilda svårigheter ska få bättre hjälp än i dag

Läs mer i artikel i DN ...

Läs mer i Lärarnas tidning ...

Läs mer i Skolvärlden ...

Läs om reaktioner från LO ...

och från Byggnads ...