Norge: Nationell strategi för matematik, no och teknik

Inom ramen för Nasjonalt forum för realfag presenterade Norges forskningsråd i onsdags ett utkast till en Nasjonal strategi for å styrke grunnforskningen i matematikk, naturvitenskap og teknologi.

Kunnskapsminister Øisten Djupedal:

Vi må klare å stimulere ungdom, og spesielt jenter, til å velge realfag. Realfagene i lærerutdanningen må forsterkes og den realfaglige kompetansen hos lærerne må økes. For det tredje må kvaliteten på realfagundervisningen bli bedre og til slutt må vi øke samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv på alle nivåer for å gjøre realfagene livsnære og interessante.

Läs mer på Kunnskapsdepartementets webbplats ...