Kan nationella prov göras mer flexibla?

Skolverket har i uppdrag att se över hur proven kan förändras för att bättre passa elever på olika program och de förändringar som kommer att gälla i GY-07. Med anledning av uppdraget har Skolverket tagit fram ett diskussionsunderlag som beskriver hur det nationella provsystemet kan utvecklas för att blir mer flexibelt och anpassat för olika elevgrupper.

Tankeskissen för ett prov i Matematik 1 visar ett prov som består av gemensamma delar som kompletteras med ett flertal av läraren fritt valbara moduler. Förmågorna i kursplanen prövas genom att provet innehåller en gemensam del och en modul från respektive modulgrupp för var och en av de ingående förmågorna. Dock är det inget som hindrar att provet delas i delprov som vart och ett prövar några olika förmågor.

Läs mer på Skolverkets webbplats ...