Stora matte-förbättringar i Falun

Matten som stadigt försämrats i Falun under de senare åren visar en stor förbättring i år. Förra året uppmanades rektorerna att styra resurserna till engelska och matte. Kanske har det givit resultat. Kanske spelar också sommarskolan en roll i sammanhanget.

Läs mer Falu Kuriren ...