Mötesplats Stockholm - med matematik

Stockholms stad anordnar genom Kompetensfonden tre dagars kompetensutveckling i v 44 för anställda i Stockholms stad. Varje dag har ett huvudtema, men många seminarier återkommer under alla tre dagarna. Måndagens tema är Matematik.

Läs mer på Mötesplatsens webbsida ...