Stödundervisning i matematik på högskolan?

Under valrörelsen har kvalitet varit Alliansens honnörsord i diskussioner om framtidens svenska högskola. Vad bör då nästa utbildningsminister snarast ta tag i för att bidra till kvalitetshöjning? I en debattartikel i Upsala Nya Tidning skriver Sigbrit Franke om sju problemområden som alla förtjänar uppmärksamhet och åtgärder.

Ett av dessa områden gäller gränserna mellan olika utbildningsanordnare. Gränserna mellan olika utbildningar har suddats ut. Det är inte längre tydligt vilka huvuduppgifter som högskolan har och bör ha. Vilka förväntningar som är rimliga att ställa på gymnasieskolan är inte heller klart. Som en följd av brister i studenternas förkunskaper görs stora utbildningsinsatser inom högskolan, t.ex. baskurser i naturvetenskap och teknik, stödundervisning i matematik och nybörjarundervisning i moderna språk.

Läs mer på Högskoleverkets webbplats ...

Mattebron ...