Läskunnig i matematik?

Vad innebär det att vara läskunnig i matematik?  

Kan mötet mellan en professor i pedagogik med inriktning mot matematikämnets didaktik och en universitetslektor i nordiska språk ge svar på frågan? Samtalet på Bok&Bibloteksmässan mellan Astrid Pettersson, Lärarhögskolan i Stockholm och Birgitta Garme, Uppsala Universitet gav upphov till många intressanta tankar.

Läs mer i Tidningen i skolan ...
NCM:s webbplats Matematik, språk & kultur ...
De aktuella frågorna behandlas också utförligt i Små barns matematik