Nationellt möte gy-högskola

Göteborgs universitet har inbjudit två representanter från varje lärosäte till möte i Stockholm den 10 november. Varje lärosäte får även möjligheten att bjuda med två gymnasielärare med vilka man har ett samarbete eller där samarbete planeras.

Läs mer på webbplatsen Mattebron ...