Små barn och matematik i Australien

Den australiensiska matematiklärarföreningen AAMT och den australiensiska organisationen Early Childhood Australia har tagit fram ett "Position paper" med bakgrund, ställningstagande och rekommendationer när det gäller matematik för barn i åldrarna upp till åtta år.

Läs om dokumentet på AAMTs webbplats ...