Matematiska färdigheter får ökad betydelse i Högskoleprovet?

I dagens Högskoleprov ges läsförståelse och ordförståelse högre vikt än den matematisk-analytiska delen (60 poäng mot 42 poäng). Denna tyngdpunkt kan komma att förändras och planer finns på att ge de båda blocken lika betydelse. Ett förslag är att vikta de olika blockens betydelse då en speciell utbildning söks.

Läs mer i artikel i GP ...

Högskoleprovets webbplats ...