Snudd på kriminellt att inte lära barn läsa

 

Dyslexi har inte sociala orsaker. Ändå agerar skolan alltför ofta som om det vore så. Det menar hjärnforskaren Martin Ingvar i en artikel i Lärarnas Tidning. Där kan man vidare läsa:

Dyslexi är en språkstörning med biologisk grund. Dyslektiker har svårt med fonologin, hur orden ljudmässigt är uppbyggda. Genetik spelar en viss roll – nyligen upptäcktes en ny gen som kan kopplas till dyslexi. Enligt Martin Ingvar finns två eller tre ställen i arvsmassan som är kopplade till dyslexi, men flera biologiska faktorer kan ligga bakom. Om en förälder har dyslexi är risken hög att man själv får det. Har båda föräldrarna det, är risken ännu högre.
  
Martin Ingvar säger att många inte nöjer sig med den biologiska förklaringen, och invänder att ”då är det ju förutbestämt att man ska få det och man kan inte göra något åt det”.

– Men jag säger att det kan man visst. Man kan bli en god läsare genom intensiv träning. Dessutom har alla med läs- och skrivsvårigheter inte dyslexi. [...]

En skola han lyfter fram är Håkantorpsskolan i Västerås, som nyligen fick Bertil Hults pris, för vilket Martin Ingvar själv sitter i juryn. Den mäter samtliga barns läs- och skrivförmåga tidigt, inte bara de barn som enligt sina lärare har svårigheter. Därmed hittar de barn som behöver extra hjälp och ger dem det direkt. På tre år har de halverat antalet barn som behöver stöd. [...]

Han själv har, tillsammans med psykologiprofessor Ingvar Lundberg, varit rådgivare åt Rydaholmsmetoden, en ny modell mot dyslexi i Ljungby kommun. Där tränar man intensivt och metodiskt under ett par veckors tid med de elever som behöver extra stöd.

Läs hela artikeln i Lärarnas Tidning ...

Läs vidare om Håkantorps skolas arbete ...

Se även information om NCM-rapport "Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik" skriven Görel Sterner och Ingvar Lundberg.