Tomelilla: två matematikutvecklare för F-6

Tomelilla kommun tänker satsa på matematikutveckling i kommunens F-6-skolor. Helen Wågström och Ingrid Ahnelöv har fått i uppdrag att jobba med detta, och det ska de göra genom att visa på mångfalden inom matematik och visa att matematik faktiskt är jätteroligt.

Läs vidare ...