Matematikutvecklare

Med utgångspunkt i regeringens särskilda matematiksatsning har Myndigheten för skolutveckling, MSU, inbjudit samtliga kommuner att anmäla lokala matematikutvecklare för deltagande i kompetensutvecklingsinsatser i matematik (se brev och enkät). Vi hälsar matematikutvecklare varmt välkomna till de konferenser som Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM, nu fått i uppdrag av MSU att genomföra.

Matematikutvecklarnas huvuduppdrag förväntas bl a annat bli att genomföra lokalt utvecklingsarbete och fungera som vägledare till forsknings- och inspirationsmaterial. Insatserna ska bygga på Matematikdelegationens betänkande och det arbete som redan genomförts, pågår och planeras i kommunen. I ett inledande skede riktas det nationella stödet främst till lärare i förskola och grundskola. Det övergripande syftet är att utveckla matematikundervisningen så att fler elever får ökat intresse för och bättre kunnande i och om matematik (Regeringsbeslut 111:8, U 2006/564/G). För att ytterligare stödja regionerna/kommunerna i uppbyggnaden och utvecklingen av nätverk har MSU inbjudit Regionala pedagogiska utvecklingscentrum (RUC) till samarbete kring kompetensutvecklingsinsatser i matematik.

Läs vidare ...

anmälan
Anmäl dig genom att klicka på en av länkarna till de olika konferensorterna nedan. Du får då upp ett färdigadresserat ebrev med din konferensort i ärende-raden. (Skulle detta inte fungera kan du själv skicka ett ebrev till birgit.eriksson@ncm.gu.se och ange din konferensort på ärende-raden.) I ebrevet anger du följande information:

  • Jag deltar i konferensen i egenskap av matematikutvecklare / förvaltningschef/skolchef eller motsvarande chefstjänsteman (ta bort ej aktuellt alternativ)
  • Kommun:
  • Förnamn:
  • Efternamn:
  • Adress:
  • Telefon:
  • Arbetar som:
  • Önskar specialkost (ange typ):
  • Jag deltar i konferensmiddagen på kvällen dag 1. Ja/Nej (ta bort ej aktuellt alternativ)
  • Logi kan ordnas för deltagare med lång resväg. Jag önskar hotellrum mellan dag 1 och 2: Ja/Nej (ta bort ej aktuellt alternativ)

obs! var noga med att bifoga ALL efterfrågad information!


Du kommer att få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag
Göteborg, 31 okt
Karlstad, 6 nov
Stockholm, 9 nov
Sundsvall, 20 nov
Växjö, 20 dec

Anmälan

Göteborgsregionen Göteborg 21 - 22 nov Anmäl här!
Karlstadsregionen Karlstad 27 - 28 nov Anmäl här!
Stockholmsregionen Stockholm 30 nov - 1 dec Anmäl här!
Sundsvallsregionen Sundsvall 11 - 12 dec Anmäl här!
Växjöregionen Växjö 10 - 11 jan Anmäl här!