UR: Matte nu på arabiska och somaliska

Två matematikserier från UR finns nu på arabiska och somaliska:

Mattepatrullen vänder sig till barn i skolåren 0-3. Det är 10 program à 10 min. Vi möter tre barn i 9-årsåldern, som tillsammans löser ett klurigt matematikproblem under programmets gång. I serien ingår också animationer kring matematik-moment, och barn som berättar om sin bästa siffra.
Mattepatrullen på arabiska och somaliska kan lånas via landets Mediacentraler, best nr:  100207/tv 1-10 (arabiska) och 100208/tv 1-10 (somaliska).
 
Ramp om matematik vänder sig till elever i skolår 6-9. Det är 6 program à 30 min. Programmen är vart och ett uppbyggt kring ett tema som belyses i olika reportage, och som är kopplat till ett matematiskt innehåll. Matematiken finns överallt omkring oss, vi använder den varje dag och matematik kan dessutom vara riktigt roligt. Det är vad Ramp om matematik vill förmedla på ett nytt och lekfullt sätt. Ramp om matematik kan lånas via landets Mediacentraler, best nr 100209/tv 1-6 (arabiska) och 100210/tv 1-6 (somaliska). Ramp om matematik:s webbplats ...

Barnens matematikwebb ...

Se även ...
Katten, musen, tiotusen – en rolig serie om matte för 3-5-åringar. 10 program á 10 minuster. Vi möter den busiga musen och den ganska så trötta katten. Musen vill leka och tänker på ett tal eller en form. Katten vill mest sova.

För en sammanfattande beskrivning av UR:s matematik-produktioner utifrån målgrupp – på tv, radio eller webb -  se "På tal om matte" ...