Kompletteringar till Uppslagsboken

1C

Det finns ett tangram att skriva ut och ett antal figurer att pussla. Klickbara lösningar finns.

En interaktiv sida där olika pussel kan läggas genom att ”klicka och dra” Tangrambitar.


1E – Algebrakapplöpning
För den som vill göra egna spelplaner finns en tom spelplan här.


2E – Platonska kroppar
Platonska kroppar 1
Platonska kroppar 2
Platonska kroppar 3
Platonska kroppar 4


2G
Gissa kortets andra sida
Laboration om sannolikhet. En elev håller de tre korten bakom ryggen och väljer på måfå ut ett av korten samt visar upp kortets ena sida för kamraten. Denne ska nu gissa hur kortets andra sida ser ut. Därvid finns det förstås tre möjliga strategier ...


3D
Statistiktavla
En byggbeskrivning.


4C
Pentomino


6C – Pussel med Pythagoras
Pussel med Pythagoras
Avsikten med aktiviteten är att låta eleverna få kännedom om vad ett matematiskt bevis är.


7A
Tusenfoting
En variation av Tusenfoting, Uppslag 7A, som passar i grupper med upp till ca 12 elever.