Back-to-basics again?

En ny rapport från den inflytelserika amerikanska matematiklärarföreningen NCTM - Curriculum Focal Points - innebär en tydlig förändring i organisationens syn på värdet av grundläggande färdigheter i matematik jämfört med reformarbetet kring Standards från slutet av 1980-talet.

En utveckling i denna riktning har pågått under en längre tid i USA, bl a sammanfattad i en rapport från MAA, The Mathematical Association of America, "Finding Common Ground in K-12 Mathematics Education", som vi informerade om i våras. 

The Curriculum Focal Points are the most important mathematical topics for each grade level (Prekindergarten to grade 8). They comprise related ideas, concepts, skills, and procedures that form the foundation for understanding and lasting learning.

Läs om och i den nya rapporten på NCTM:s webbplats ...

Läs kommentarer om rapporten i The New York Times: Report Urges Changes in the Teaching of Math in U.S. Schools ...