Matematikverkstadsdagar fulltecknade

De båda inspirationsdagarna om Matematikverkstäder har snabbt blivit fulltecknade. 300 personer i Luleå och 300 i Linköping. Med anledning av det mycket stora intresset planerar vi att återkomma under 2007. Information kommer att ges på denna webbplats.

Läs om inspirationsdagarna ...

Läs om Matematikverkstäder på NCM:s webbplats ...

Till rikskonferenserna om Små barns matematik i Eskilstuna 25 sep och i Alvesta 28 sep finns platser kvar. Anmälan senast 20 sep.

Läs mer om dessa ...