Kommande PISA- och TIMSS-studier

Som vi tidigare meddelat deltar Sverige i PISA 2006 (datainsamling genomförd). Åldergruppen för PISA är densamma som tidigare men denna gång ligger tyngdpunkten på naturvetenskap, medan läsning och matematik har mindre utrymme.
    I TIMSS 2007 deltar Sverige med årskurs 4 men nu också med årskurs 8 i matematik och naturvetenskap. Sverige kommer dessutom att delta i TIMSS advanced 2008 i ämnena matematik och fysik på gymnsieskolan.