Matematikundervisning utan begreppsliga ramverk

"Begreppsliga ramverk behövs för att kunna fokusera det som är viktigt i matematikundervisningen. Saknas dessa är det som att se ett sportprogram utan kommentator, i synnerhet om du aldrig har tittat förut", säger Andreas Ryve som nyligen disputerat i matematikdidaktik.

Läs om hans resultat i Skolporten Forskning ...