Skall man få lära sig matematik redan i förskolan?

 

Inger Davidsson, kristdemokratisk riksdagsledamot och ledamöt i utbildningsutskottet är kritisk till Lärarförbundets studie om matematik i förskolan och menar att framgångsrik barnomsorg inte kan mätas i skolresultat. Det framgår av en artikel i Kristdemokraten 

Hon får svar på tal i tidningen Förskolan.

Kommentar
Enligt Lpfö skall förskolan sträva efter att varje barn ...

- utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang,
- utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum.