Matematikundervisning på modersmål

Vidareutbildning av matematiklärare och undervisning på modersmål är två områden som programnämnd Barn och utbildning i Örebro vill satsa på inför 2007.

Läs mer i Nerikes Allehanda ...

Läs mer om matematikundervisning och modersmål på NCM:s nya resurssidor "Matematikundervisning i mångkulturella och flerspråkliga miljöer" ...