Rikskonferenser som visar hur ...

... små barn 1-5 år älskar matematik

Konferenserna har under 2006-07 genomförts i Alvesta, Eskilstuna, Luleå och Göteborg.

Varje dag möter små barn matematik i sin vardag i och utanför förskolan. Barn uttrycker sitt matematiktänkande i handling, bild, ord och med olika symboler. Detta ser vi i lek, vid måltider, i tema och i vardagsupplevelser.

Små barns matematikI ett antal kommuner spridda över landet har lärare i förskolan utvecklat sin syn på och kompetens kring matematik i ett pilotprojekt för barn i åldern 1- 5 år genomfört av NCM. Syftet har varit att vidga det kunnande, som behövs för att stimulera och utmana barns intresse för och lärande i matematik enligt Lpfö 98. För lärare är det viktigt att reflektera över hur matematik kommer in i vardagsarbetet och inte blir ett isolerat inslag. Kostnaden för deltagande i konferensen är 900 kr exkl moms och då ingår de båda böckerna Små barns matematik. Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1-5 år och deras lärare och Matematik i förskolan, NämnarenTEMA 7, lunch samt kaffe på för- och eftermiddag.

Programmet vänder sig i första hand till lärare i förskola, förskoleklass, förskolechefer och skolledare, men grundtankarna passar även de som arbetar de första åren i grundskolan.