Orimlig arbetsbörda för nya mattelärare

Maria Bjerneby Häll har i sin avhandling följt nyblivna matte och NO-lärare under deras tre första yrkesverksamma år. Hennes studie visar att nyblivna lärare ofta gick på knäna för att hinna förbereda sina lektioner: arbetsbördan riskerar att knäcka dem.

Läs mer i Skolporten ...

Läs mer om Maria Bjerneby Hälls avhandling ...