Nya disputationer i matematikdidaktik

Den 18 september disputerar Kirsti Hemmi vid Matematiska insitutionen, Stockholms universitet på avhandlingen Approaching Proof in a Community of Mathematical Practice.

Avhandlingen i fulltext ... (pdf)

Den 19 september disputerar Jesper Boesen vid Institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet på avhandlingen Assessing mathematical creativity – comparing national and teacher-made tests, explaning differences and examining impact.