Reinfeldt i Almedalen: Särskild satsning på matematik och NO-ämnen

 

På en läsarfråga i DN om hur nivån på våra offentliga läroanstalter skall höjas, framförallt i matematik, språk och europeisk historia, svarade moderatledaren Fredrik Reinfeldt från Almedalen:

Grunden för skolans kompetens byggs genom kompetenta lärare. För att förbättra lärarkompetensen presenterade vi i våras ett förslag om en särskild lärarmiljard, dvs en satsning på lärarfortbildning. Vi har föreslagit 350 miljoner kronor för stärkt skolutveckling samt skolnära forskning. Stärker vi lärarnas kunskaper och höjer statusen i läraryrket på detta sätt öppnar vi också för bättre undervisning i våra svenska skolor. Vi uppmuntrar mångfald och har finansierat en särskild satsning på matematik och NO-ämnen.

Mer om Reinfeldts svar på läsarfrågor
Förslaget till särskild lärarmiljard
Fyra miljarder till fortbildning av lärare