Svenska som andra språk och matematik

I Aktuellt i förra veckan informerade vi om Skolverkets senaste statistik över slutbetygen i grundskolan i bl a matematik läsåret 2004/05.

Med anledning av den pågående Mångfaldssatsningen och satsningen på ämnesundervisning på modersmål har vi bett Skolverket att få kompletterande information om resultaten i matematik för de elever som läst svenska som andraspråk.

Här är Skolverkets siffror:

- Läsåret 2004/05 läste 5 303 elever svenska som andraspråk i årskurs 9. Det var 4,5 procent av alla elever i årskurs 9.

- Eleverna fick följande betyg i matematik:

[table!Betyg|!Antal elever (%)
G|3063 elever (58 %)
VG| 661 elever (12%)
MVG| 185 elever (3%)
Nådde ej målen| 1394 elever (26%)]