NCM:s nyhetsbrev 2006-08-14


Inspirationsdag Matematikverkstad

Det finns idag ett stort intresse bland lärare att bygga upp matematikverkstäder. Syftet är att få ökad variation i undervisningen och på så sätt bidra till att fler elever får en positiv attityd till och ett fördjupat kunnande i matematik. I en väl fungerande matematikverkstad får elever möta olika aspekter av matematikämnet och de kan lära med hjälp av fler sinnen än vad som är möjligt om lektionerna enbart består av arbete med siffror och symboler i en lärobok.

NCM anordnar under hösten 2006 Inspirationsdag Matematikverkstad, som dels tar upp praktiska frågor kring organisation, lokal, inredning, material och aktiviteter, dels frågor om hur matematiken kan lyftas fram i de laborativa aktiviteterna. Programmet genomförs i föreläsningsform med inslag av laborativa aktiviteter.

Kostnaden är 600 kr exkl moms. Då ingår boken Matematikverkstad - en handledning för att bygga, använda och utveckla matematikverkstäder, en påse med laborativt matematikmaterial och ett aktivitetshäfte, lunch samt kaffe på för- och eftermiddag.

Under bara en dag, och då i en stor föreläsningslokal, är det svårt att hinna få med aktiviteter i den omfattning vi egentligen önskar. Av både dessa praktiska skäl och för att undvika att dagen bara blir ett tillfälligt nedslag i laborativ matematik hoppas vi att påsens innehåll, tillsammans med aktivitetshäftets ytterligare förslag, ska stimulera till ett fortsatt laborativt arbete.

Påsen kommer att innehålla följande material: tangrampussel, korta färgade stickor, färgade spånstickor, dekorgummibitar, viskossnoddar, tiosidiga tärningar, multilink-kuber, runda markörer och kapsyler.

På NCM:s webbplats finns mer information, förslag och inspiration kring matematikverkstäder.
[http://ncm.gu.se/node/1072]

Vi vill gärna lyfta fram några enskilda skolors matematikverkstäder. För närvarande är det mest skolor från Stockholmsområdet som finns på dessa sidor. Under året kommer även skolor från andra delar av landet att presenteras.
[http://ncm.gu.se/node/411]

De aktiviteter som finns i konferensens aktivitetshäfte kommer till största delen att finnas tillgängliga på Strävorna. Några är redan publicerade och andra kommer att läggas ut under tiden fram till första konferensen. Bekanta dig gärna med Strävorna!
[http://ncm.gu.se/node/1055]

Programmet vänder sig i första hand till lärare och skolledare i grundskolan, men grundtankarna passar även intresserade av matematikverkstäder på gymnasieskola och inom vuxenutbildning.

Inspirationsdagarna genomförs i Luleå samt i Linköping, i samverkan med Myndigheten för skolutveckling och regionala utvecklingscentra.

Ytterligare information och anmälan

Läs mer om inspirationsdagen i Luleå den 19 sept (pdf) ...
[http://ncm.gu.se/media/ncm/komp-utv/inbjudan_060919.pdf]
– Anmälan till inspirationsdagen i Luleå ...
[http://ncm.gu.se/media/nywebb/konferens/formular/anmalan-matteverkstad.h...

Läs mer om inspirationsdagen i Linköping den 3 okt (pdf) ...
[http://ncm.gu.se/media/ncm/komp-utv/inbjudan_061003.pdf]
– Anmälan till inspirationsdagen i Linköping...
[http://ncm.gu.se/media/nywebb/konferens/formular/linkoping-061003.html]


Du kan även läsa nyhetsbrevet på vår webbplats ...
[http://ncm.gu.se/node/1243]

Prenumerera och avsluta prenumeration på nyhetsbrevet ...
[http://ncm.gu.se/node/1011]

Skicka gärna brevet vidare till andra som du tror kan vara intresserade!