8 procent inte godkända i matematik

En av tio elever saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program. 

Av de enskilda ämnena var det 7,7 procent som inte nådde målen i matematik vilket är något lägre än förgående år då andelen var 7,9 procent. Motsvarande andelar för engelska är 7,1 procent och för svenska 4,7 procent. I svenska som andraspråk är det 21,9 procent som inte fick godkänt betyg enligt den preliminära statistiken.

Läs mer om statistiken på Skolverkets webbplats