Inspirationsdag Matematikverkstad

I en matematikverkstad får elever möta olika aspekter av matematikämnet och de kan lära med hjälp av fler sinnen än vad som är möjligt om lektionerna enbart består av arbete med siffror och symboler i en lärobok. Inspirationsdagen tar dels upp praktiska frågor kring organisation, lokal, inredning, material och aktiviteter, dels frågor om hur matematiken kan lyftas fram i de laborativa aktiviteterna. Programmet genomförs i föreläsningsform med inslag av laborativa aktiviteter.

Kostnaden är 600 kr exkl moms och då ingår boken Matematikverkstad - en handledning för att bygga, använda och utveckla matematikverkstäder, en påse med laborativt matematikmaterial och aktivitetshäfte, lunch samt kaffe på för- och eftermiddag.

Programmet vänder sig i första hand till lärare och skolledare i grundskolan, men grundtankarna passar även matematikverkstadsintresserade på gymnasieskola och inom vuxenutbildning.

Inspirationsdagarna genomförs i samverkan med Myndigheten för Skolutveckling och regionala utvecklingscentra.

Läs mer om inspirationsdagen i Luleå den 19 sept (pdf) ...
Inspirationsdagen i Luleå fulltecknad

Läs mer om inspirationsdagen i Linköping den 3 okt (pdf) ...
Inspirationsdagen i Linköping fulltecknad