Stöd till samverkan mellan skolformer och mentorskap

 

Myndigheten för skolutveckling, MSU, ger stöd till insatser för bättre samverkan dels mellan grund- och gymnasieskola, dels mellan gymnasieskola och högskola/arbetsliv. Den aktuella satsningens övergripande syfte är att stimulera elever med utländsk bakgrund till fortsatta studier genom bättre samverkan och mentorskap.

Mer infomation och ansökningshandlingar finns på MSU:s webbplats

Kommentar:
Ett exempel på mentorsverksamhet av detta slag är det Chalmersbaserade matematikprojekt som vi informerat om tidigare.