Pythagoras i Skövde konsthall

 

För ungefär tvåtusenfemhundra år sedan satte Pythagoras ett instrument i händerna på mänskligheten som skulle bli en av matematikens verkliga grundbultar, ett instrument som i sin tur gav upphov till redskap som skulle göra världen begripligare och mer överblickbar.
 
Pythagoras sats blev så småningom varje skolbarns egendom även om kanske inte alla omedelbart förstod vidden av dess användbarhet.
 
Själv drog Pythagoras vittgående slutsatser av sina upptäckter i talens värld. Kunde den fysiska verkligheten mätas upp och beskrivas genom talförhållanden måste det också gälla den andliga världen då de, med tidens synsätt, var varandras förutsättningar.

Cajsa Holmstrand har i Pythagoras funnit en själsfrände. Frivilligt begränsar hon sitt formspråk till kuben, vars geometri lyder under Pythagoras sats, och ett fåtal färgtoner och sedan bygger hon sin egen värld med en variationsrikedom på vilken det inte går att se något slut. Likt Pythagoras ser också hon att de räta vinklarnas värld inte stänger henne ute från en dimension bortom det väg- och mätbara, ett snitt i en volym eller en yta ”…öppnar snitt till själen”.

Läs mer ...

En presentation av Cajsa Holmstrand ...

Cajsa Holmstrand på Konstakademien 2005 ...