Lärares kompetens och kunskaper avgörande

Ett antal åk 9-elever i några Stockholmsskolor fick nyligen besvara frågan: Vad spelar störst roll för studieresultatet? Eleverna själva fick poängsätta och svara på frågan om vad som betyder mest för deras inlärning. Lärarna hamnade på överlägsen första plats med hela 87 poäng. På andra plats anger eleverna deras egen vilja och attityd till undervisningen med 34 poäng och övriga såsom gruppstorlek, arbetsmetoder, raster och kompisar med flera fick mellan 0 och 3 poäng. Att skickliga lärare toppar är ett gott tecken och framförallt ett starkt erkännande till betydelsen av lärares kompetens, skicklighet och ämneskunskaper.

Läs mer i debattartikel i GP ...

Se också tidigare Aktuellt-inslag om lärarbehörighet ...