Normat sammanfattningar 2/2006

 

Henrik Kragh Sørensen
En utsträck broderlig hand: Skandinaviska matematikkongresser fram till slutet av första världskriget.

Detta är den andra och sista delen av en artikel som analyserar de Skandinaviska matematikkongresserna före slutet av första världskriget. Första delen publicerades i Normat 54:1. Denna del behandlar kongresserna 1913 och 1916. Diskussionen om skandinaviska och professionella identiteter, matematiska ambitioner och realiteter och allmänhetens bild av matematik fortsätter i denna del av artikeln. Den första generationen av Skandinaviska matematikkongresser slutade i och med första världskriget och efter detta fick skandinaviska matematiker nya roller och antog nya perspektiv. Kongressen i Stockholm 1916 avrundar därför denna historia och levererar också en avrundning av denna artikel eftersom kongressen återvände till sin urspungsplats. Samtidigt belyste denna krigstida kongress vilka teman som skulle komma att dominera skandinavisk matematik under mellankrigstiden.

Ülo Lumiste, Helmut Piirimäe
Sven Dimberg – En befrämjare av Newtons lära vid Tartu univeristet på 1690-talet.
Översättning av J. Peetre and S. Rodhe (Swedish.)

Detta är tredje och sista delen i en artikel som behandlar Sven Dimberg, en svensk professor i matematik vid Tartu universitet, Estland, under 1690-talet. Han sägs ha introducerat Newtons läror i universitetets läroplaner. I denna del försöker författarna klargöra när, och i vilken grad, Newtons läror verkligen undervisades vid Tartu universitet. Studier av läroplanerna från 1690-talet visar att Dimberg följde det schema som visade hur man skulle studera Principia som Newton själv hade presenterat i början av den tredje boken. Andra anteckningar ger mer fakta om läroplanerna och det visar sig att Dimberg förelästa om de astronomiska hypoteserna i Bok 3 1693/94. Han förberedde också förklaringar av dessa hypoteser 1696/1697 genom att föreläsa om teorin i den första tre kapitlen av Bok 1. Kriget hindrade honom sedan från att slutföra förklaringarna av Newtons kosmologi.

Olle Häggström
Matematiken som antidarwinistiskt tillhygge

En närmare granskning görs av de modellantaganden som William Dembski (2002a) behöver tillgripa för den tillämpning av NFL-satserna från optimeringsläran i vilken han påstår sig vederlägga den darwinistiska teorin om evolution medelst naturligt urval. Hans argument befinnes ej hålla måttet och NFL-satserna visas sakna relevans för evolutionsbiologiska spörsmål.