Politiska riktlinjer för en utvecklad matematikundervisning

 

Vid den socialdemokratiska partikongressen i Malmö 29 oktober - 3 november fattades beslut om nya politiska riktlinjer. För matematikundervisningen enades man om följande text:

Fortfarande går många barn och ungdomar igenom grundskolan och gymnasiet  utan att klara kärnämnena. Kunskaperna i matematik och läsutveckling måste bli bättre. Vi vill göra särskilda  insatser för att förbättra matematikundervisningen i hela utbildningssystemet och satsa mer på läsning, särskilt i  de tidiga åldrarna. Vi får aldrig acceptera att någon elev går igenom skolan utan att ha fått möjlighet att  tillgodogöra sig tillräckliga kunskaper. Kunskapssamhället ska vara för alla, inte bara några.
(s 9)

Läs hela dokumentet, (pdf, ca 290K) ...