Matematiklärare i kläm mellan visioner och verklighet

 

Maria Bjerneby Häll, som själv utbildar blivande lärare i matematik vid Linköpings universitet, har följt en grupp lärarstudenter under hela deras utbildning och deras första tre år som praktiserande lärare. I sin doktorsavhandling beskriver hon hur de nyutbildade lärarna möts av en verklighet som är mycket svårare än de kunde föreställa sig.

Läs mer om avhandlingen i NewsDesk ...

Läs sammanfattningen och avhandlingen i fulltext ...

Vid vilka bibliotek finns avhandlingen?