Regeringen utreder obehöriga lärare

 

Under de senaste åren har krisrapporterna avlöst varandra när det gäller lärares behörighet. Mycket stora lärargrupper tvingas undervisa i bl a matematik utan den utbildning och kompetensutveckling som ansvaret för elevernas lärande kräver. Några exempel:

Nationella utvärderingen NU 03

Matematikdelegationens betänkande - Huvudförslag 2

Riksrevisionens granskning av lärarnas utbildning

Lärarförbundens senaste rapport om lärarnas utbildning

Artikel i DN (2006-06-20): "Hälften av lärarna saknar rätt utbildning i sina ämnen"

Regeringen ska nu låta utreda hur många obehöriga lärare som kommuner och friskolor anställt de senaste åren, och också varför många lärare undervisar i ämnen de inte är utbildade i.

Läs om beslutet i Sveriges Radio-Ekot