Zlatan, politikerna och matematiken

 

En ny doktorsavhandling visar att blivande matematiklärare får för lite skolning i viktiga delar av matematik som problemlösning, begreppsförståelse och logiskt tänkande.

Artikeln i NewsDesk och avhandlingen i fulltext.