Bidrag till Sommarskolor för studier i matematik

Ett hundratal kommuner och fristående skolor får tillsammans dela på 15 miljoner kronor 

från Myndigheten för skolutvecklingför att kunna arrangera sommarskolor för 5 300 elever som behöver förbättra sina kunskaper i framför allt svenska, engelska och matematik.